การขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการยึดทรัพย์ลีสซิ่งและเช่าซื้อ