ประกาศขายโดยวิธีทอดตลาด


ขายทอดตลาดทรัพย์สิน โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ และอื่นๆ จำนวน 727 รายการ
09 ส.ค. 2564
0
ขายทอดตลาดพัสดุที่ มีสภาพชำรุด เสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 1 รายการ เครื่องสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ CLEANLINE รุ่น T-1000B2 (จำนวน 79 เครื่อง)
05 ส.ค. 2564
0
ขอเลื่อนการขายทอดตลาดซากบันได หมายเลย 1-8 ตามประกาศขายทอดตลาด ของ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ฉบับลงวันที่ 12 มีนาคม 2564
26 มี.ค. 2564
0
ขายทอดตลาด ซากอุปกรณ์ลิฟต์ หมายเลข 1-8 และบันไดเลื่อน หมายเลข 1-8
15 มี.ค. 2564
0
การจำหน่ายพัสดุที่มีสภาพชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นในการใช้งาน (เครื่องพรินเตอร์ HP LaserJet Pro MFP M227 fdn จำนวน 15 รายการ)
08 ก.พ. 2564
0
ขายทอดตลาดวัสดุที่ไม่ได้ใช้งาน
06 ธ.ค. 2562
3.4 MB
ประกาศเผยแพร่การขายทอดตลาดพัสดุที่หมดอายุการใช้งาน เสื่อมสภาพ ชำรุด หรือหมดความจำเป็นในการใช้งาน สาขาเชียงใหม่ จำนวน 130 รายการ
02 ก.ค. 2561
1.3 MB
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นในการใช้งาน 422 รายการ
13 มิ.ย. 2561
1.5 MB
ยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุของสำนักงานใหญ่ที่มีสภาพบางส่วนชำรุด และหมดความจำเป็นในการใช้งาน
09 เม.ย. 2561
483.8 KB
ขายทอดตลาดพัสดุของสำนักงานใหญ่ที่มีสภาพบางส่วนชำรุด และหมดความจำเป็นในการใช้งาน
08 ก.พ. 2561
1.1 MB