ประกาศขายโดยวิธีทอดตลาด


ขายทอดตลาดพัสดุของสำนักงานใหญ่ที่มีสภาพบางส่วนชำรุด และหมดความจำเป็นในการใช้งาน
08 ก.พ. 2561
1.1 MB