ประกาศขายโดยวิธีทอดตลาด


ยกเลิกการขายทอดตลาดพัสดุของสำนักงานใหญ่ที่มีสภาพบางส่วนชำรุด และหมดความจำเป็นในการใช้งาน
09 เม.ย. 2561
483.8 KB
ขายทอดตลาดพัสดุของสำนักงานใหญ่ที่มีสภาพบางส่วนชำรุด และหมดความจำเป็นในการใช้งาน
08 ก.พ. 2561
1.1 MB