ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ของงานจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบท่าหลักเพื่อผู้ประกอบการ (SMEs Core Portal) และการขอสินเชื่อผ่านอินเตอร์เน็ต (Pre-Loan Origination) (ระบบ SME D Bank) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ย. 2562
370.5 KB
ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงตกแต่งพื้นที่สำนักงานสาขาหนองบัวลำภู
20 พ.ย. 2562
2.6 MB
ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ของงานจัดหาผู้ให้บริการ ETR Gateway Service
17 ต.ค. 2562
333.5 KB
ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จัดจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ Core Business Process System (Project Management Office : PMO)
09 ต.ค. 2562
586 KB
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ของงานจัดหาวงจรเช่าอินเตอร์เน็ตศูนย์คอมฯหลัก (SME Bank Tower) และศูนย์คอมฯสำรอง (อาคารพรีเมียร์ เพลส ศรีนครินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ต.ค. 2562
305.5 KB
ประกาศราคากลาง งานจัดจ้างผู้ให้บริการรักษาความสะอาด ประจำอาคาร SME BANK TOWER จำนวน 36 อัตรา ระยะเวลา 2 ปี
01 ต.ค. 2562
424 KB
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ของงานจัดจ้างผู้ให้บริการปรับปรุงแก้ไขระบบการจัดเก็บเอกสาร(Custodian) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ก.ย. 2562
433.6 KB
ประกาศราคากลาง งานจัดจ้างผู้ให้บริการเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในกิจการของ ธพว. จำนวน 91 คัน
27 ก.ย. 2562
645.4 KB
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ของงานจัดหา Monitoring Tools (Network Operation System)
26 ก.ย. 2562
213.5 KB
ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงตกแต่งพื้นที่สำนักงานสาขาสมุทรสาคร รวมสำนักงานเขต
25 ก.ย. 2562
1.8 MB