ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


ประกาศราคากลาง โครงการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์และเฟสบุ๊ค powersmethai โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ส.ค. 2562
373.6 KB
ประกาศราคากลาง งานจัดจ้างปรับปรุงตกแต่งพื้นที่สำนักงานสาขาลพบุรี
06 ส.ค. 2562
2.2 MB
ประกาศราคากลาง งานจัดจ้างผู้ให้บริการบริหารอาคาร SME Bank Tower
31 ก.ค. 2562
279.9 KB
ประกาศราคากลาง งานจัดจ้างปรับปรุงตกแต่งพื้นที่สำนักงานสาขากระบี่
11 ก.ค. 2562
2.4 MB
ประกาศราคากลาง งานจัดจ้างปรับปรุงตกแต่งพื้นที่สำนักงานสาขาระยอง รวมสำนักงานเขต 27
21 มิ.ย. 2562
14.8 MB
ประกาศราคากลาง งานจัดจ้างปรับปรุงตกแต่งพื้นที่สำนักงานสาขาพระนครศรีอยุธยา รวมสำนักงานเขต 9
20 มิ.ย. 2562
1.9 MB
ประกาศราคากลางของงานงานจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบ/อุปกรณ์ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของธนาคาร ในหัวข้อ
20 พ.ค. 2562
225.7 KB
ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) วงจรสื่อสัญญาณเช่าระหว่าง ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก(SME Bank Tower) ไปยังศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (อาคารพรีเมียร์เพลส ศรีนครินทร์)
11 เม.ย. 2562
616.7 KB
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ต่อสาธารณะ
15 มี.ค. 2562
697.9 KB
งานจัดจ้างผู้ให้บริการ Call Center 1357 ระยะเวลา 2 ปี (2562-2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มี.ค. 2562
264.4 KB