ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center)
11 พ.ค. 2563
534.9 KB
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ของงานจัดหาผู้ให้บริการพัฒนาระบบ Call Center แบบตอบรับ IVR สำหรับการให้บริการ Helpdesk 3333 โดยวิธีคัดเลือก (ครั้งที่ 2)
31 มี.ค. 2563
453.4 KB
โครงการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ยุคใหม่ Cyber Resilience
19 มี.ค. 2563
55.1 KB
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ของงานจัดซื้อ Software License Virtual Machine โดยวิธีคัดเลือก
19 มี.ค. 2563
399.8 KB
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ของงานจัดซื้อ Software License Veritas Netbackup โดยวิธีคัดเลือก
13 มี.ค. 2563
81.2 KB
ระบบเฝ้าระวังและป้องกันข้อมูลสารสนเทศรั่วไหล (Data Leakage Protection)
31 ม.ค. 2563
810 KB
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ของงานจัดหาผู้ให้บริการพัฒนาระบบ Call Center แบบตอบรับ IVR สำหรับการให้บริการ Helpdesk 3333 โดยวิธีคัดเลือก
14 ม.ค. 2563
449.2 KB
จัดจ้างพัฒนระบบสนทนาอัตโนมัติ (Chabot) เพื่อตอบคำถาม เก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้า และเก็บประวัติการใช้งานเพื่อวิเคราะห์ความต้องการผู้ใช้งาน (User Analytics) บน Facebook Page และ Line Official Account ของ ธพว.
20 ธ.ค. 2562
394.5 KB
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงคุณภาพลิฟต์ (Modernization) ยี่ห้อฮิตาชิ จำนวน 3 ชุด และเปลี่ยนบันไดเลื่อน จำนวน 8 ชุด
20 ธ.ค. 2562
48.2 KB
โครงการจัดจ้างผู้ให้บริการปรับปรุงคุณภาพลิฟต์ ยี่ห้อ ฮิตาชิ จำนวน 3 ชุด และเปลี่ยนบันไดเลื่อน ยี่ห้อ ฮิตาชิ จำนวน 8 ชุด
13 ธ.ค. 2562
425.6 KB