ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


จัดหารผู้ให้บริการ ETR Gateway Service โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ย. 2561
48.7 KB
การจัดหาระบบบริการข้อมูลธุรกิจเพื่อให้ใช้ในการวิเคราะห์ตรวจสอบลูกค้านิติบุคคล DSS
07 ก.ย. 2561
410.2 KB
งานจัดหาผู้ผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับหลักสูตรในระบบ E-Learning โดยวิธีคัดเลือก
03 ก.ย. 2561
439.2 KB
การจัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายสื่อสาร (Switch) ขนาด 48 พอร์ต จำนวน 10 ชุด
24 ส.ค. 2561
365.9 KB
การจัดหาผู้ให้บริการระบบ SWIFT (GLOBALREACH และ FLEXICARE SERVICE)
22 ส.ค. 2561
381.3 KB
ผู้ให้บริการตรวจใบรับรองการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013
17 ส.ค. 2561
173.9 KB
ประกาศราคากลาง ผู้ให้เช่าเครื่องพิมพ์สมุดคู่ฝาก (Passbook Printer)
25 ก.ค. 2561
371.9 KB
ประกาศราคากลาง การจัดหาผู้เชี่ยวชาญ ดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงการป้องกันและรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ ระยะที่ 2 (Risk Assessment Phase 2)
06 ก.ค. 2561
443.6 KB
ประกาศราคากลาง ของงานจัดหารผู้ให้บริการ CDD Gateway Service โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 ก.ค. 2561
46.5 KB
ประกาศราคากลาง การจัดทำร่มสนาม พร้อมกล่องลูกฟูก
02 ก.ค. 2561
43.1 KB