ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ของงานจัดหาผู้ให้บริการพัฒนาระบบ Call Center แบบตอบรับ IVR สำหรับการให้บริการ Helpdesk 3333 โดยวิธีคัดเลือก
14 ม.ค. 2563
449.2 KB
จัดจ้างพัฒนระบบสนทนาอัตโนมัติ (Chabot) เพื่อตอบคำถาม เก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้า และเก็บประวัติการใช้งานเพื่อวิเคราะห์ความต้องการผู้ใช้งาน (User Analytics) บน Facebook Page และ Line Official Account ของ ธพว.
20 ธ.ค. 2562
394.5 KB
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงคุณภาพลิฟต์ (Modernization) ยี่ห้อฮิตาชิ จำนวน 3 ชุด และเปลี่ยนบันไดเลื่อน จำนวน 8 ชุด
20 ธ.ค. 2562
48.2 KB
โครงการจัดซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12V 120Ah จำนวน 160 ลูก พร้อมติดตั้งสำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center)
28 พ.ย. 2562
407.7 KB
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ของงานจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบท่าหลักเพื่อผู้ประกอบการ (SMEs Core Portal) และการขอสินเชื่อผ่านอินเตอร์เน็ต (Pre-Loan Origination) (ระบบ SME D Bank) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พ.ย. 2562
370.5 KB
ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงตกแต่งพื้นที่สำนักงานสาขาหนองบัวลำภู
20 พ.ย. 2562
2.6 MB
ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาเปลี่ยนอุปกรณ์บังคับตู้ลิฟต์ หมายเลข 3-6
25 ต.ค. 2562
47.7 KB
ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ของงานจัดหาผู้ให้บริการ ETR Gateway Service
17 ต.ค. 2562
333.5 KB
ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จัดจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ Core Business Process System (Project Management Office : PMO)
09 ต.ค. 2562
586 KB
ประกาศราคากลาง จัดจ้างผู้ให้บริการออกแบบและตกแต่งพื้นที่งาน Thailand Smart Money กรุงเทพฯ ครั้งที่ 10
08 ต.ค. 2562
52.4 KB