ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) วงจรสื่อสัญญาณเช่าระหว่าง ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก(SME Bank Tower) ไปยังศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (อาคารพรีเมียร์เพลส ศรีนครินทร์)
11 เม.ย. 2562
616.7 KB
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ต่อสาธารณะ
15 มี.ค. 2562
697.9 KB
งานจัดจ้างผู้ให้บริการ Call Center 1357 ระยะเวลา 2 ปี (2562-2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มี.ค. 2562
264.4 KB
ประกาศราคากลางของงานงานจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องสแกนเอกสาร (Scanner) จำนวน 2 เครื่อง ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของธนาคาร
10 มี.ค. 2562
133.4 KB
ประกาศราคากลางของงานงานจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาโปรแกรม Business Intelligence Software : TABLEAU ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของธนาคาร
23 ม.ค. 2562
171.5 KB
ประกาศราคากลางของงานงานจัดหาผู้ให้บริการทำการสรุปผลแบบสอบถามผู้ประกอบการ Taxi ในโครงการสินเชื่อ “ฮักแท็กซี่”เสริมแกร่งแท็กซี่ไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ม.ค. 2562
152.3 KB
ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) จ้างและประกาศราคากลางของงานงานจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook)
08 ม.ค. 2562
151.2 KB
ประกาศราคากลาง ของงานจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบงานลิซซิ่ง-เช่าซื้อ (Leasing and Hire Purchase)
28 ธ.ค. 2561
952.7 KB
งานจัดหาจอทีวี Sharp Smart Board โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ธ.ค. 2561
139.9 KB
ประกาศราคากลาง ของงานจัดหาหน้าจอ Monitor สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ธ.ค. 2561
289.6 KB