ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


ประกาศราคากลาง งานจัดจ้างปรับปรุงตกแต่งพื้นที่สำนักงานสาขากระบี่
11 ก.ค. 2562
2.4 MB
ประกาศราคากลาง งานจัดจ้างปรับปรุงตกแต่งพื้นที่สำนักงานสาขาระยอง รวมสำนักงานเขต 27
21 มิ.ย. 2562
2.4 MB
ประกาศราคากลาง งานจัดจ้างปรับปรุงตกแต่งพื้นที่สำนักงานสาขาพระนครศรีอยุธยา รวมสำนักงานเขต 9
20 มิ.ย. 2562
1.9 MB
ประกาศราคากลางของงานงานจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบ/อุปกรณ์ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของธนาคาร ในหัวข้อ
20 พ.ค. 2562
225.7 KB
ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) วงจรสื่อสัญญาณเช่าระหว่าง ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก(SME Bank Tower) ไปยังศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (อาคารพรีเมียร์เพลส ศรีนครินทร์)
11 เม.ย. 2562
616.7 KB
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ต่อสาธารณะ
15 มี.ค. 2562
697.9 KB
งานจัดจ้างผู้ให้บริการ Call Center 1357 ระยะเวลา 2 ปี (2562-2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มี.ค. 2562
264.4 KB
ประกาศราคากลางของงานงานจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องสแกนเอกสาร (Scanner) จำนวน 2 เครื่อง ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของธนาคาร
10 มี.ค. 2562
133.4 KB
ประกาศราคากลางของงานงานจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาโปรแกรม Business Intelligence Software : TABLEAU ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของธนาคาร
23 ม.ค. 2562
171.5 KB
ประกาศราคากลางของงานงานจัดหาผู้ให้บริการทำการสรุปผลแบบสอบถามผู้ประกอบการ Taxi ในโครงการสินเชื่อ “ฮักแท็กซี่”เสริมแกร่งแท็กซี่ไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ม.ค. 2562
152.3 KB