ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


จัดหาผู้ให้บริการโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับมาตรฐานทางบัญชี IFRS 9
19 พ.ย. 2561
170.5 KB
งานจัดหาผู้ให้เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสแกนเอกสาร สำหรับโครงการระบบ E-Document (เพิ่มเติม)
09 พ.ย. 2561
277.5 KB
งานจัดหาผู้ให้บริการ สาธิตขั้นตอนการทำงาน การให้บริการ SME D Bank ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของธนาคาร
30 ต.ค. 2561
129.8 KB
งานจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบ Web Conference ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของธนาคาร
30 ต.ค. 2561
131.2 KB
งานจัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส (Symantec Antivirus) ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของธนาคาร
19 ต.ค. 2561
133.2 KB
ประกาศราคากลาง งานจัดหาผู้ให้บริการจัดทำคอนเทนต์สำหรับสอบและดูสิถิติสลากกินแบ่งรัฐบาลใน Application SME D Bank
11 ต.ค. 2561
367.8 KB
การจัดหาผู้ให้บริการจัดเก็บสื่อบันทึกข้อมูล
09 ต.ค. 2561
331.3 KB
การจัดหาผู้ให้บริการจัดเก็บสื่อบันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ต.ค. 2561
3.5 MB
จัดหารผู้ให้บริการ ETR Gateway Service โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ย. 2561
48.7 KB
การจัดหาระบบบริการข้อมูลธุรกิจเพื่อให้ใช้ในการวิเคราะห์ตรวจสอบลูกค้านิติบุคคล DSS
07 ก.ย. 2561
410.2 KB