ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


ประกาศราคากลาง การจัดจ้างผู้ให้บริการขนส่งเอกสารและพัสดุ ระหว่างสำนักงานใหญ่ สำนักงานเขต และสำนักงานสาขา ระยะเวลา 2 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ต.ค. 2564
0
ประกาศราคากลาง การจัดจ้างผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ สำหรับใช้ในกิจการของธนาคาร จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 ต.ค. 2564
0
ประกาศราคากลาง งานจัดจ้างผู้ให้บริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 24 อัตรา ระยะเวลา 2 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 ก.ย. 2564
0
ประกาศราคากลาง งานจัดจ้างผู้ให้บริการสำรวจและออกแบบงานปรับปรุงผนังภายนอกพร้อมส่วนที่เกี่ยวเนื่องด้านนอกอาคาร SME BANK TOWER
08 ก.ย. 2564
0
ประกาศราคากลาง ซ่อมแซมโครงสร้างเหล็ก ชั้น 11 เพื่อปรับปรุงเป็นห้องเตรียมอาหาร
23 ส.ค. 2564
0
ประกาศราคากลาง จัดเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในกิจการของธนาคาร จำนวน 147 คัน ระยะเวลาบริการ 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ส.ค. 2564
0
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างผู้ให้บริการออกแบบปรับปรุงตราสัญลักษณ์ธนาคาร จำนวน 10 สาขา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
21 ก.ค. 2564
0
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ของงานจัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบ/อุปกรณ์ ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ระยะเวลาบริการ 1 ปี
07 ก.ค. 2564
0
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ของงานจัดจ้างผู้ให้บริการเช่าศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง พร้อมบริการอุปกรณ์เสริม ระยะเวลา 1 ปี
07 ก.ค. 2564
0
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ของงานโครงการพัฒนาระบบ SME D Bank Call Center พร้อมอุปกรณ์ (Hardware และ Software)
29 มิ.ย. 2564
0