สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน


รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ประจำเดือนมกราคม 2563
04 ก.พ. 2563
422.2 KB
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562
21 ม.ค. 2563
3.5 MB
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ประจำเดือนธันวาคม 2562
06 ม.ค. 2563
503.1 KB
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
19 ธ.ค. 2562
6.5 MB
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
04 ธ.ค. 2562
402.7 KB
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562
22 พ.ย. 2562
4 MB
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ประจำเดือนตุลาคม2562
06 พ.ย. 2562
465.6 KB
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2562
18 ต.ค. 2562
4.2 MB
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ประจำเดือนกันยายน 2562
03 ต.ค. 2562
1.3 MB
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562
18 ก.ย. 2562
4.4 MB