สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (แบบ สขร.)


รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ประจำเดือนกันยายน 2563
26 ต.ค. 2563
637.1 KB
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563
30 ก.ย. 2563
5.9 MB
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ประจำเดือนสิงหาคม 2563
16 ก.ย. 2563
270.3 KB
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฏาคม 2563
26 ส.ค. 2563
6.3 MB
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
06 ส.ค. 2563
261.2 KB
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมิภุนายน 2563
03 ส.ค. 2563
8.2 MB
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
25 มิ.ย. 2563
3.7 MB
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
11 มิ.ย. 2563
342.5 KB
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563
27 พ.ค. 2563
12.2 MB
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ประจำเดือนเมษายน 2563
05 พ.ค. 2563
437.5 KB