สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน


รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ประจำเดือนตุลาคม2562
06 พ.ย. 2562
465.6 KB
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2562
18 ต.ค. 2562
4.2 MB
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ประจำเดือนกันยายน 2562
03 ต.ค. 2562
1.3 MB
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562
18 ก.ย. 2562
4.4 MB
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ประจำเดือนสิงหาคม 2562
06 ก.ย. 2562
1.3 MB
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกรกฏาคม 2562
19 ส.ค. 2562
5.5 MB
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ประจำเดือนกรกฏาคม 2562
06 ส.ค. 2562
522.9 KB
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562
31 ก.ค. 2562
5.2 MB
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ประจำเดือนมิถุนายน 2562
04 ก.ค. 2562
579.6 KB
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
27 มิ.ย. 2562
4.6 MB