สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน


ประจำเดือนสิงหาคม ปี 2561
03 ส.ค. 2561
110.6 KB
ประจำเดือนกรกฎาคม ปี 2561
03 ก.ค. 2561
8.6 MB
ประจำเดือนมิถุนายน ปี 2561
03 มิ.ย. 2561
350.2 KB
ประจำเดือนพฤษภาคม ปี 2561
03 พ.ค. 2561
4.7 MB
ประจำเดือนเมษายน ปี 2561
03 เม.ย. 2561
1.1 MB
ประจำเดือนมีนาคม ปี 2561
03 มี.ค. 2561
1.8 MB
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2561
03 ก.พ. 2561
1.9 MB
ประจำเดือนมกราคม ปี 2561
03 ม.ค. 2561
1.3 MB
ประจำเดือนธันวาคม ปี 2560
30 พ.ย. 2560
1.3 MB
ประจำเดือนพฤศจิกายน ปี 2560
30 ต.ค. 2560
1.3 MB