สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน


รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
23 มี.ค. 2563
6.3 MB
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
09 มี.ค. 2563
379.9 KB
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563
21 ก.พ. 2563
8.2 MB
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ประจำเดือนมกราคม 2563
04 ก.พ. 2563
422.2 KB
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562
21 ม.ค. 2563
3.5 MB
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ประจำเดือนธันวาคม 2562
06 ม.ค. 2563
503.1 KB
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
19 ธ.ค. 2562
6.5 MB
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
04 ธ.ค. 2562
402.7 KB
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2562
22 พ.ย. 2562
4 MB
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ประจำเดือนตุลาคม2562
06 พ.ย. 2562
465.6 KB