สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (แบบ สขร.)


รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
06 ส.ค. 2563
261.2 KB
สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (แบบ สขร.)ทั้งหมด รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมิภุนายน 2563
03 ส.ค. 2563
8.2 MB
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
25 มิ.ย. 2563
3.7 MB
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
11 มิ.ย. 2563
342.5 KB
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563
27 พ.ค. 2563
12.2 MB
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ประจำเดือนเมษายน 2563
05 พ.ค. 2563
437.5 KB
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563
20 เม.ย. 2563
9.1 MB
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ประจำเดือนมีนาคม 2563
03 เม.ย. 2563
770.7 KB
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
23 มี.ค. 2563
6.3 MB
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
09 มี.ค. 2563
379.9 KB