สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (แบบ สขร.)


รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563
27 พ.ค. 2563
12.2 MB
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ประจำเดือนเมษายน 2563
05 พ.ค. 2563
437.5 KB
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2563
20 เม.ย. 2563
9.1 MB
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ประจำเดือนมีนาคม 2563
03 เม.ย. 2563
770.7 KB
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
23 มี.ค. 2563
6.3 MB
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
09 มี.ค. 2563
379.9 KB
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563
21 ก.พ. 2563
8.2 MB
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ประจำเดือนมกราคม 2563
04 ก.พ. 2563
422.2 KB
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562
21 ม.ค. 2563
3.5 MB
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ประจำเดือนธันวาคม 2562
06 ม.ค. 2563
503.1 KB