สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน


ประจำเดือนธันวาคม ปี 2561 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
04 ธ.ค. 2561
533.5 KB
ประจำเดือนพฤศจิกายน ปี 2561
05 พ.ย. 2561
247.6 KB
ประจำเดือนพฤศจิกายน ปี 2561 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
03 พ.ย. 2561
435 KB
ประจำเดือนตุลาคม ปี 2561 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
03 ต.ค. 2561
352.4 KB
ประจำเดือนตุลาคม ปี 2561
03 ต.ค. 2561
4.5 MB
ประจำเดือนกันยายน ปี 2561 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
03 ก.ย. 2561
206.6 KB
ประจำเดือนกันยายน ปี 2561
03 ก.ย. 2561
4.3 MB
ประจำเดือนสิงหาคม ปี 2561 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
03 ส.ค. 2561
110.6 KB
ประจำเดือนสิงหาคม ปี 2561
03 ส.ค. 2561
5.1 MB
ประจำเดือนกรกฎาคม ปี 2561
03 ก.ค. 2561
8.6 MB