สรุปผลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน


รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ประจำเดือนเมษายน 2562
08 พ.ค. 2562
217.8 KB
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ประจำเดือนมีนาคม 2562
02 เม.ย. 2562
434 KB
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
04 มี.ค. 2562
552.4 KB
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562
25 ก.พ. 2562
4.4 MB
รายงานจัดซื้อ/จัดจ้าง (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ประจำเดือนมกราคม 2562
07 ก.พ. 2562
590.3 KB
ประจำเดือนธันวาคม ปี 2561
05 ธ.ค. 2561
4 MB
ประจำเดือนธันวาคม ปี 2561 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
04 ธ.ค. 2561
533.5 KB
ประจำเดือนพฤศจิกายน ปี 2561
05 พ.ย. 2561
247.6 KB
ประจำเดือนพฤศจิกายน ปี 2561 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
03 พ.ย. 2561
435 KB
ประจำเดือนตุลาคม ปี 2561 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
03 ต.ค. 2561
352.4 KB