ประกาศร่างเงื่อนไขขอบเขตของงาน (TOR)


ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจัดจ้างปรับปรุงตกแต่งพื้นที่สำนักงานสาขากระบี่
11 ก.ค. 2562
9.4 MB
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานปรับปรุงตกแต่งพื้นที่สำนักงานสาขาระยอง รวมสำนักงานเขต 27
21 มิ.ย. 2562
3.7 MB
ประกาศร่างเงื่อนไขขอบเขตของงาน (TOR) งานปรับปรุงตกแต่งพื้นที่สำนักงานสาขาพระนครศรีอยุธยา รวมสำนักงานเขต 9
20 มิ.ย. 2562
9.3 MB
ประกาศร่างขอบเขตของงาน การจัดจ้างผู้ให้บริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 33 อัตรา
23 พ.ค. 2562
1.7 MB
ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR) ของงานจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน
09 เม.ย. 2562
4.6 MB
งานจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ต่อสาธารณะ
15 มี.ค. 2562
10.7 MB
งานจัดจ้างผู้ให้บริการ Call Center 1357 ระยะเวลาบริการ 2 ปี (2562 - 2564)
26 ก.พ. 2562
8.5 MB
งานจัดจ้างปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสาขาสุราษฎร์ธานี รวมสำนักงานเขต
13 ธ.ค. 2561
2.5 MB
จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้าประจำรถม้า จำนวน 110 เครื่อง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
09 พ.ย. 2561
1.2 MB
งานจัดจ้างปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสาขาระนอง
14 ก.ย. 2561
2.7 MB