ประกาศร่างเงื่อนไขขอบเขตของงาน (TOR)


ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจัดจ้างผู้ให้บริการรักษาความสะอาด ประจำอาคาร SME BANK TOWER จำนวน 36 อัตรา ระยะเวลา 2 ปี
01 ต.ค. 2562
5.4 MB
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจัดจ้างผู้ให้บริการเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในกิจการของ ธพว. จำนวน 91 คัน
27 ก.ย. 2562
2.5 MB
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานปรับปรุงตกแต่งพื้นที่สำนักงานสาขาภูเก็ต รวมสำนักงานเขต
25 ก.ย. 2562
11.3 MB
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานปรับปรุงตกแต่งพื้นที่สำนักงานสาขาปากช่อง
25 ก.ย. 2562
10.3 MB
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานปรับปรุงตกแต่งพื้นที่สำนักงานสาขาแพร่ รวมสำนักงานเขต
25 ก.ย. 2562
9.4 MB
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานปรับปรุงตกแต่งพื้นที่สำนักงานสาขาสมุทรสาคร รวมสำนักงานเขต
25 ก.ย. 2562
11.3 MB
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12V 120Ah จำนวน 160 ลูกพร้อมติดตั้งสำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center)
17 ก.ย. 2562
967.7 KB
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจัดจ้างปรับปรุงตกแต่งพื้นที่สำนักงานสาขายโสธร
22 ส.ค. 2562
10.8 MB
จัดซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12V 120Ah จำนวน 160 ลูกพร้อมติดตั้งสำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
19 ส.ค. 2562
9.2 MB
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจัดจ้างปรับปรุงตกแต่งพื้นที่สำนักงานสาขาลพบุรี
06 ส.ค. 2562
9 MB