ประกาศร่างเงื่อนไขขอบเขตของงาน (TOR)


ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12V 120Ah จำนวน 160 ลูกพร้อมติดตั้งสำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center)
17 ก.ย. 2562
967.7 KB
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจัดจ้างปรับปรุงตกแต่งพื้นที่สำนักงานสาขายโสธร
22 ส.ค. 2562
10.8 MB
จัดซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12V 120Ah จำนวน 160 ลูกพร้อมติดตั้งสำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
19 ส.ค. 2562
9.2 MB
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจัดจ้างปรับปรุงตกแต่งพื้นที่สำนักงานสาขาลพบุรี
06 ส.ค. 2562
9 MB
งานจัดจ้างผู้ให้บริการบริหารอาคาร ประจำอาคาร SME Bank Tower
31 ก.ค. 2562
9.5 MB
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจัดจ้างปรับปรุงตกแต่งพื้นที่สำนักงานสาขากระบี่
11 ก.ค. 2562
9.4 MB
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานปรับปรุงตกแต่งพื้นที่สำนักงานสาขาระยอง รวมสำนักงานเขต 27
21 มิ.ย. 2562
3.7 MB
ประกาศร่างเงื่อนไขขอบเขตของงาน (TOR) งานปรับปรุงตกแต่งพื้นที่สำนักงานสาขาพระนครศรีอยุธยา รวมสำนักงานเขต 9
20 มิ.ย. 2562
9.3 MB
ประกาศร่างขอบเขตของงาน การจัดจ้างผู้ให้บริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 33 อัตรา
23 พ.ค. 2562
1.7 MB
ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR) ของงานจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน
09 เม.ย. 2562
4.6 MB