ประกาศร่างเงื่อนไขขอบเขตของงาน (TOR)


ประกาศร่างขอบเขตของงาน การจัดจ้างผู้ให้บริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 33 อัตรา
23 พ.ค. 2562
1.7 MB
ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR) ของงานจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน
09 เม.ย. 2562
4.6 MB
งานจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ต่อสาธารณะ
15 มี.ค. 2562
10.7 MB
งานจัดจ้างผู้ให้บริการ Call Center 1357 ระยะเวลาบริการ 2 ปี (2562 - 2564)
26 ก.พ. 2562
8.5 MB
งานจัดจ้างปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสาขาสุราษฎร์ธานี รวมสำนักงานเขต
13 ธ.ค. 2561
2.5 MB
จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้าประจำรถม้า จำนวน 110 เครื่อง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
09 พ.ย. 2561
1.2 MB
งานจัดจ้างปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสาขาระนอง
14 ก.ย. 2561
2.7 MB
ประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสาขานครปฐม รวม สำนักงานเขต
14 ก.ย. 2561
4.1 MB
งานจัดจ้างผู้จัดทำร่มสนาม พร้อมกล่องลูกฟูก
02 ก.ค. 2561
970 KB
งานจัดจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาขาสกลนคร รวมสำนักงานเขต
18 มิ.ย. 2561
3.6 MB