ประกาศร่างเงื่อนไขขอบเขตของงาน (TOR)


จัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้าประจำรถม้า จำนวน 110 เครื่อง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
09 พ.ย. 2561
1.2 MB
งานจัดจ้างปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสาขาระนอง
14 ก.ย. 2561
2.7 MB
ประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสาขานครปฐม รวม สำนักงานเขต
14 ก.ย. 2561
4.1 MB
งานจัดจ้างผู้จัดทำร่มสนาม พร้อมกล่องลูกฟูก
02 ก.ค. 2561
970 KB
งานจัดจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาขาสกลนคร รวมสำนักงานเขต
18 มิ.ย. 2561
3.6 MB
งานจัดจ้างปรั่บปรุงอาคารสำนักงานสาขาตรัง รวมสำนักงานเขต
18 มิ.ย. 2561
3.7 MB
งานจัดจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาขาสมุทราปราการ รวมสำนักงานเขต
18 มิ.ย. 2561
3.2 MB
งานจัดจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาขานครศรีธรรมราช รวมสำนักงานเขต
18 มิ.ย. 2561
4.1 MB
งานจัดจ้างปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสาขาปัตตานี รวมสำนักงานเขต
15 มิ.ย. 2561
3.2 MB
ปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสาขานครราชสีมา และ สำนักงานเขต
11 มิ.ย. 2561
3.8 MB