ประกาศร่างเงื่อนไขขอบเขตของงาน (TOR)


งานจัดจ้างผู้จัดทำร่มสนาม พร้อมกล่องลูกฟูก
02 ก.ค. 2561
970 KB
งานจัดจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาขาสกลนคร รวมสำนักงานเขต
18 มิ.ย. 2561
3.6 MB
งานจัดจ้างปรั่บปรุงอาคารสำนักงานสาขาตรัง รวมสำนักงานเขต
18 มิ.ย. 2561
3.7 MB
งานจัดจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาขาสมุทราปราการ รวมสำนักงานเขต
18 มิ.ย. 2561
3.2 MB
งานจัดจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาขานครศรีธรรมราช รวมสำนักงานเขต
18 มิ.ย. 2561
4.1 MB
งานจัดจ้างปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสาขาปัตตานี รวมสำนักงานเขต
15 มิ.ย. 2561
3.2 MB
ปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสาขานครราชสีมา และ สำนักงานเขต
11 มิ.ย. 2561
3.8 MB
ปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสาขามุกดาหาร และ สำนักงานเขต
11 มิ.ย. 2561
3.4 MB
ปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสาขาเชียงใหม่ และ สำนักงานเขต
11 มิ.ย. 2561
3 MB
งานปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสาขากาฬสินธุ์
08 มิ.ย. 2561
2.8 MB