fbpx

การจัดจ้างปรับแก้ไขระบบงาน DataSet เพื่อรองรับระบบสารสนเทศธุรกิจหลัก (CBS) ในโครงการเช่าระบบธนาคาร Core Banking System โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content