fbpx

ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการจัดทำโครงการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการสร้างภาพลักษณ์ ของธนาคาร ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Skip to content