fbpx

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาผู้ให้บริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 33 อัตรา ระยะเวลา 1 ปี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาผู้ให้บริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 33 อัตรา ระยะเวลา 1 ปี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Skip to content