fbpx

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้องานจัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบบริหารเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Desktop Management) จำนวน 2,400 ชุด ระยะเวลา 2 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้องานจัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบบริหารเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Desktop Management) จำนวน 2,400 ชุด ระยะเวลา 2 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Skip to content