fbpx

ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ตรวจสอบป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดตั้งป้ายของธนาคาร จำนวน 26 สาขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ตรวจสอบป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดตั้งป้ายของธนาคาร จำนวน 26 สาขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Skip to content