fbpx

ประกาศผลผู้ชนะ การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาเช่ารถยนต์ สำหรับใข้งานในกิจการของธนาคาร จำนวน 3 รายการ รวมทั้งสิ้น 19 คัน

ประกาศผลผู้ชนะ การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาเช่ารถยนต์ สำหรับใข้งานในกิจการของธนาคาร จำนวน 3 รายการ รวมทั้งสิ้น 19 คัน

Skip to content