fbpx

ประกาศผลผู้ชนะ จัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบ/อุปกรณ์ ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) ระยะเวลาบริการ 1 ปี โดยวิธีเฉพาเจาะจง

130864Tor3

Skip to content