fbpx

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างผู้ให้บริการเช่าเครื่องพิมพ์ เพื่อสําหรับใช้ในกิจการ ของ ธพว. ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างผู้ให้บริการเช่าเครื่องพิมพ์ เพื่อสําหรับใช้ในกิจการ ของ ธพว. ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีคัดเลือก

Skip to content