fbpx

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้าง งานจัดหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control System) ประจำอาคาร SME Bank Tower ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้าง งานจัดหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control System) ประจำอาคาร SME Bank Tower ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Skip to content