fbpx

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสาขาและสำนักงานเขต สาขามุกดาหาร รวมสำนักงานเขต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสาขาและสำนักงานเขต สาขามุกดาหาร รวมสำนักงานเขต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Skip to content