fbpx

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างผู้ให้บริการซ่อมแซมโครงสร้างเหล็กชั้น 11 เพื่อปรับปรุงเป็นห้องเตรียมอาหารรับงานบริการจัดประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างผู้ให้บริการซ่อมแซมโครงสร้างเหล็กชั้น 11 เพื่อปรับปรุงเป็นห้องเตรียมอาหารรับงานบริการจัดประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content