fbpx

ประกาศร่างขอบเขตของงาน งานจัดจ้างผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ สำหรับใช้ในกิจการของธนาคาร จำนวน 5 คัน ระยะเวลา 5 ปี

ประกาศร่างขอบเขตของงาน งานจัดจ้างผู้ให้บริการเช่ารถยนต์ สำหรับใช้ในกิจการของธนาคาร จำนวน 5 คัน ระยะเวลา 5 ปี

Skip to content