fbpx

ประกาศร่างขอบเขตของงาน โครงการจัดเช่ารถยนต์ สำหรับใช้ในกิจการของธนาคาร จำนวน 4 รายการ รวมทั้งสิ้น 31 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศร่างขอบเขตของงาน โครงการจัดเช่ารถยนต์ สำหรับใช้ในกิจการของธนาคาร จำนวน 4 รายการ รวมทั้งสิ้น 31 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Skip to content