fbpx

CSR ประจำปี 2563

ธพว. ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563
สร้างโบสถ์หลังแรกให้วัดคลองเทพโลก จ.นครนายก

11 ต.ค 63

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank คณะผู้บริหาร และพนักงาน ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทรา ร่วมบริจาคจตุปัจจัยทำบุญ และร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 เพื่อสมทบทุนสร้าง “โบสถ์หลังแรก” ให้วัดคลองเทพโลก ต.บางลูกเสือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ถือเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามที่มีมาแต่โบราณ ก่อให้เกิดความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาให้วัฒนาถาวร รวมทั้งสนับสนุนวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้พระธรรมวินัย เป็นศูนย์รวมของประชาชนในการจัดพิธีวันสำคัญต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนาสืบไป รวมถึง มอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดอรุณรังษี จ.นครนายก จัด ณ วัดคลองเทพโลก ต.บางลูกเสือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

 

SME D Bank ฉลองก้าวสู่ปีที่ 18
ร่วมบริจาคสมทบทุน เพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลรามาธิบดี

17 ม.ค. 2563

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมบริจาคเงินที่ได้รับเกียรติจากหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนลูกค้าผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป ร่วมสมทบทุนในโอกาสคล้ายวันสถาปณา “ก้าวสู่ปีที่ 18 ของ SME D Bank” เพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 414,200 บาท โดย อาจารย์นายแพทย์สุกิจ แย้มวงษ์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายศูนย์สนับสนุนพันธกิจ หัวหน้าศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานใหญ่ SME Bank Tower
Skip to content