fbpx

CSR ประจำปี 2564

SME D Bank ส่งมอบข้าวกล่องให้แก่ผู้พิการ และประชาชนชุมชนคลองเตย
เพื่อเป็นกำลังใจก้าวผ่านวิกฤตโควิดไปด้วยกัน

8 ธันวาคม 2564

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank พร้อมยืนเคียงข้าง ช่วยเหลือสังคม ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน ภายใต้โครงการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ดำเนินการบริจาคอาหารกล่องปรุงสำเร็จพร้อมรับประทาน มอบให้แก่ผู้พิการ และประชาชนชาวชุมชนคลองเตย ซึ่งชุมชนคลองเตยมีประชาชนพักอาศัยรวมกันอยู่หนาแน่น จำนวนมากกว่า 80,000 คน ในจำนวนดังกล่าวเป็นผู้พิการกว่า 2,000 คน ซึ่งเวลานี้กำลังประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ดังนั้น ธนาคารจึงขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าครองชีพ ด้วยการบริจาคอาหารกล่องดังกล่าว โดยมีคุณเสาวลักษณ์ ทองก๊วย ในฐานะนายกสมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปส่งต่อให้แก่ผู้พิการ และชาวชุมชนคลองเตย ต่อไป สังคมไทยให้ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

ธพว.จัดกิจกรรมจิตอาสา ‘รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต’
น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

3 ธันวาคม 2564

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ทั้งผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนผู้มีจิตอาสา ร่วมจัดกิจกรรม “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรม “จิตอาสาต้านโควิด-19” ช่วยกันบรรจุแอลกอฮอล์ใส่ขวด เพื่อแจกจ่ายให้ลูกค้าธนาคาร และประชาชน กิจกรรม “หน้าบ้าน น่ามอง” ปรับภูมิทัศน์และทำความสะอาดพื้นที่ด้านหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ SME D Bank ให้สะอาดสวยงาม รวมถึง “บริจาคอาหารกลางวัน” ให้แก่สมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ โดยได้รับเกียรติจากนางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊วย นายกสมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ และสมาชิกกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคาร SME Bank Tower

SME D Bank มอบชุดอุปกรณ์ลดโลกร้อนแก่ รพ.ทหารผ่านศึก
ร่วมรณรงค์เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย.64

4 มิถุนายน 2564

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดย นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานธนาคาร จัดโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day 2021) 5 มิถุนายน 2564 ด้วยการมอบถุงผ้าสำหรับใส่ยา แก้วน้ำอเนกประสงค์ และชุด Save myself ให้แก่โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วย รวมถึง เป็นการรณรงค์ให้สาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ช่วยกันลดการใช้พลาสติกที่จะก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน โดยได้รับเกียรติจาก พญ.สุชาดา ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ฝ่ายการแพทย์ และ ภญ.ปรียารมย์ ศิวะแพทย์ ผู้ชำนาญการ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ SME D Bank ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ เพื่อเอสเอ็มอีไทย ยึดมั่นตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในการขับเคลื่อนองค์กร ตามแนวทาง CSR in Process ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนแก่ทุกฝ่าย

 

ธพว. จัดกิจกรรมจิตอาสา “มีแล้วแบ่งปัน” มอบชุด PPE แก่สถาบันประสาทวิทยา
ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

1 มิถุนายน 2564

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดย นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงานธนาคาร ร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” และโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยการจัดหาพร้อมส่งมอบอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ชุดแอลกอฮอล์ และถุงผ้า ให้แก่สถาบันประสาทวิทยา เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พิเศษ นายแพทย์ ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการ สถาบันประสาทวิทยา เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ ธพว. ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐเพื่อเอสเอ็มอีไทย ขอร่วมเป็นหนึ่งพลังในการช่วยเหลือสังคมไทยให้ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

 

 

SME D Bank ประชาชนจิตอาสา ร่วมใจบริจาคสมทบทุนซื้อสิ่งของจำเป็น
มอบให้แก่โรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนาม เพื่อใช้ดูแลผู้ป่วยโควิด-19

5 พฤษภาคม 2564

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ทั้งผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึง ประชาชนผู้มีจิตอาสา ประสานใจสู้ภัยวิกฤตโควิด-19 ร่วมกันบริจาคสมทบทุน เพื่อจัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 8,592 ขวด และหน้ากากอนามัย 48,000 ชิ้น รวมถึง รับบริจาคสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ ภายใต้โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อนำไปกระจายมอบให้แก่โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และบุคลากรทางการแพทย์ ที่กำลังดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ได้แก่ โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน, โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เขตทวีวัฒนา, สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เขตบางบอน และ ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนา เขตหนองจอก โดยธนาคารขอขอบพระคุณ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญยิ่งอยู่ในเวลานี้ พร้อมเป็นกำลังใจให้ชาวไทยทุกท่านก้าวผ่านสถานการณ์ครั้งนี้ไปได้ด้วยดี

 

 

Skip to content