fbpx

CSR ประจำปี 2565

ธพว. พร้อมประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ปี 2565
บูรณะซ่อมแซม-ก่อสร้างมณฑปประดิษฐาน ‘พระหยก’ วัดป่าบ้านยาง จ.สุรินทร์

6 พฤศจิกายน 2565

นางชนิสา ชุติภัทร์ กรรมการธนาคาร นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหาร และพนักงาน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ตลอดจนประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคจตุปัจจัยทำบุญ และร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 เพื่อบูรณะซ่อมแซมศาลาการเปรียญ ณาปนสถาน (เมรุ) และเพื่อก่อสร้างมณฑป เป็นที่ประดิษฐาน องค์พระพุทธรัตนมณีศรีสุรินทร์ (พระหยก) ให้วัดป่าบ้านยาง (สาขา 1) รวมถึง มอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียน ในพื้นที่ จ.สุรินทร์ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านยาง (สารกิจราษฎร์วิทยา) โรงเรียนประสาทวิทยากร และโรงเรียนวัดสุวรรณวิจิตร

นอกจากนี้ ผู้บริหารและพนักงาน ธพว. ยังร่วมกันดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ด้วยการทำความสะอาดโดยรอบบริเวณวัด เพื่อทำนุบำรุงพระศาสนา ถือเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามที่มีมาแต่โบราณ ก่อให้เกิดความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาให้วัฒนาถาวร รวมทั้งสนับสนุนวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้พระธรรมวินัย เป็นศูนย์รวมของประชาชนในการจัดพิธีวันสำคัญต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนาสืบไป จัด ณ วัดป่าบ้านยาง (สาขา 1) จ.สุรินทร์

SME D Bank ห่วงใยผู้ประสบอุทกภัย ‘ชุมชนศรีประจันต์’
ลงพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี ส่งมอบ ‘ถุงยังชีพ’ บรรเทาความเดือดร้อน

25 ตุลาคม 2565

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดยนายอำนาจ เฮี๊ยะหลง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตรในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วย นายกเทศมนตรีตำบลศรีประจันต์ ผู้บริหารจากคลังจังหวัด และอุตสาหกรรมจังหวัด ลงพื้นที่อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ร่วมส่งมอบถุงยังชีพ บรรจุสิ่งของและเครื่องใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ชุมชนศรีประจันต์ เพื่อเป็นกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น โดยมี นายปริญ นิทัศน์เอก นายอำเภอศรีประจันต์ ให้การต้อนรับและเป็นผู้รับมอบ ณ ที่ว่าการอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

SME D Bank ห่วงใยผู้ประสบอุทกภัย ‘ชุมชนตลาดหม่อมเจ้าตำบลท่าเรือ’
ลงพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ส่งมอบ ‘ถุงยังชีพ’ บรรเทาความเดือดร้อน

21 ตุลาคม 2565

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ธนาคาร ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย ผู้บริหารจากคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (คบจ.) อุตสาหกรรมจังหวัด บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ลงพื้นที่เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) มอบ “ถุงยังชีพ” ที่บรรจุสิ่งของและเครื่องใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวชุมชนตลาดหม่อมเจ้าตำบลท่าเรือ ที่ประสบปัญหาอุทกภัยจากแม่น้ำป่าสักล้นตลิ่ง ส่งผลให้บ้านเรือนเกิดน้ำท่วมเสียหาย เพื่อเป็นกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น โดยมีนายชโลม โปลิตานนท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าเรือ ให้การต้อนรับและเป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล และ ชุมชนตลาดหม่อมเจ้าตำบลท่าเรือ

 

 

ธพว. ประสานพลังหน่วยงานภาครัฐ-เอกชนลงพื้นที่ จ.นนทบุรี
ถวายถุงยังชีพแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดสลักเหนือ บรรเทาความเดือดร้อนจากอุทกภัย

17 ตุลาคม 2565

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดย นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคาร พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ จ.นนทบุรี ประกอบด้วย นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการค้าจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด และคลังจังหวัด ร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (CSR) ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยเข้ากราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดสลักเหนือ พร้อมร่วมถวายถุงยังชีพ ที่ภายในบรรจุเครื่องอุปโภค บริโภค ของใช้จำเป็น และยารักษาโรค เป็นต้น แด่พระภิกษุสงฆ์ วัดสลักเหนือ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น รวมถึง ยังมอบถุงยังชีพ เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ชาวบ้านในชุมชนพื้นที่โดยรอบวัดสลักเหนือด้วย ณ วัดสลักเหนือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

นอกจากนั้น มอบหมายให้สาขา ธพว. ที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่น ดำเนินกิจกรรม CSR อย่างต่อเนื่อง เช่น ธพว.สาขาเพชรบูรณ์ เป็นผู้แทนมอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โดยมี นายเทอดศักดิ์ ทักษิณ ปลัดอำเภอบึงสามพัน เป็นผู้รับมอบ

 

SME D Bank มอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนชาวชุมชนวัดสลักเหนือ อ.ปากเกร็ด

12 ตุลาคม 2565

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ธนาคาร ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตร ภาครัฐและเอกชน จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด, นายทวีศักดิ์ สุทิน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด, นายสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์ ประธานหอการค้าจังหวัด ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัด และผู้แทนคลังจังหวัด ร่วมดำเนินกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) มอบ “ถุงยังชีพ” บรรจุสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันให้แก่พี่น้องประชาชน ในพื้นที่ชุมชนวัดสลักเหนือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งกำลังประสบอุทกภัยอยู่ในเวลานี้ เพื่อเป็นกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น ณ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

   

ธพว. ผนึก สคร. จัดกิจกรรมมอบ ‘เสื้อชูชีพ-ถุงกู้ภัยทางน้ำ’ สำนักเทศกิจ กทม.
ประสานคลังจังหวัด ส่งต่อ ‘ถุงยังชีพ’ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ปทุมธานี

11 ตุลาคม 2565

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดย นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดย นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมดำเนินกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) มอบ “เสื้อชูชีพ” และ “ถุงกู้ภัยทางน้ำ” ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุทางน้ำและอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที โดยมี นางสาวชัชสรัญ นิยมจันทร์ เลขานุการสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร และทีมงาน เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร

ขณะเดียวกัน ธพว. ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับ ว่าที่ร้อยตรี สุรเชษฐ์ ติระคมน์ คลังจังหวัดปทุมธานี มอบ “ถุงยังชีพ” บรรจุสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันให้แก่ประชาชน ผู้ประสบภัยน้ำท่วม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น โดยมี นายไวพจน์ เอี่ยมสะอาด นายก อบต.กระแชง เป็นผู้รับมอบ ณ อบต.กระแชง จังหวัดปทุมธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้

รมว.คลัง ให้เกียรติ SME D Bank ร่วมมอบ ‘ถุงยังชีพ’
ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย “พายุโนรู” พื้นที่ จ.ศรีสะเกษ

9 ตุลาคม 2565

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนชาว จ.ศรีสะเกษ และ จ.อุบลราชธานี ที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจาก “พายุโนรู” โดยได้รับเกียรติจากนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมมอบ “ถุงยังชีพ” ที่ธนาคารจัดเตรียมไว้ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมีนายชาญณรงค์ จารุรัศมีวงศ์ ผู้จัดการเขต 12 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ SME D Bank สาขาศรีสะเกษ และสาขาอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ และ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ทั้งนี้ SME D Bank ได้จัด “มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ” ได้แก่ 1.มาตรการพักชำระหนี้เงินต้น สูงสุด 6 เดือน และ 2.มาตรการเติมทุนเพื่อฟื้นฟูกิจการ วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท ผ่อนชำระนานสูงสุด 12 ปี ปลอดชำระคืนเงินต้น สูงสุด 2 ปีแรก สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่สาขา SME D Bank ทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1357

ธพว.ลงพื้นที่ จ.ชัยภูมิ ช่วยเหลือและให้กำลังใจลูกค้าได้รับผลกระทบ ‘พายุโนรู’
พร้อมส่งมอบถุงยังชีพ-สิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวันให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

4 ตุลาคม 2565

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดยนางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจลูกค้าธนาคารที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลจากพายุโนรู ส่งผลให้หลายพื้นที่ในจังหวัดชัยภูมิมีฝนตกหนักต่อเนื่อง เกิดน้ำท่วมสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนและผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจำนวนมาก

ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ธนาคารได้จัดทำถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน “ด้วยห่วงใยและเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม” จำนวน 600 ชุด ส่งมอบให้แก่ประชาชน ผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน 3 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น อุบลราชธานี และชัยภูมิ โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ SME D Bank ร่วมกับนายธีวรา วิตนากร นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ ส่งมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เขตเทศบาลชัยภูมิ ได้แก่ ชุนชนหนองหลอด คุ้มภักดีนิเวศน์ โดย SME D Bank ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย พร้อมเคียงข้างให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม เพื่อให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าด้วยดีอีกครั้ง ณ จังหวัดชัยภูมิ

ธพว. ควงแขน ชมรมซีเนียร์คลับ กรุงเทพมหานคร
จัดโครงการ “Senior’s Club Day”เติมสุข มอบสุขภาพดีให้วัยเก๋า

27 สิงหาคม 2565

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดยนางยุพิน ธนะติวะกุล ผู้อำนวยการอาวุโส พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมกับชมรมซีเนียร์คลับ กรุงเทพมหานคร จัดโครงการ “Senior’s Club Day” เพื่อเติมความสุขและส่งเสริมการมีสุขภาพดีให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุ โดยได้รับเกียรติจาก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมในโครงการ ซึ่งมีกิจกรรมหลากหลาย เช่น เสวนา “การดูแลสุขภาพ และการต่อยอดกิจกรรมผู้สูงวัย” การบรรเลงดนตรีในสวน ฝึกทักษะสอนอาชีพ เป็นต้น โดย ธพว. ได้แนะนำความรู้การต่อยอดนำสินค้าเข้าสู่ตลาดโดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ ช่วยให้ผู้สูงวัยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถนำไปประยุกต์สร้างรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง

สำหรับการจัดโครงการดังกล่าว เป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนภารกิจด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR in Process ของ ธพว. ในฐานะสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนา ที่ให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนภาคเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เติบโตเคียงคู่กันอย่างยั่งยืน จัณ ศูนย์ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร สวนลุมพินี

ธพว. ผนึก กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม ‘รวมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ’
ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

12 สิงหาคม 2565

วันนี้ (9 สิงหาคม 2565) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดย นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ธนาคาร พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพญาไท จัดกิจกรรม “ธพว.รวมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ” เพื่อประสานพลังปลูกต้นไม้นานาชนิดกว่า 1,500 ต้น ในพื้นที่สวนอารีย์สัมพันธ์ และบริเวณเกาะกลางถนนพหลโยธิน ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครแห่งความสุข สร้างอากาศและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนในชุมชน ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี พร้อมร่วมกันปลูกต้นไม้ในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย ณ สวนอารีย์สัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

ธพว. จับมือพันธมิตร จัดกิจกรรม “ธพว.รวมพลัง ลุยโคลน เปื้อนยิ้ม ฟื้นฟูป่าชายเลน”
ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ในหลวง ร.๑๐

9 กรกฏาคม 2565

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดย นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหาร และพนักงาน พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตรประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร โดยนายพงษ์จักรินทร์ ถาวรพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางขุนเทียน นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพญาไท สถาบันประสาทวิทยา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล และศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร รวมถึงลูกค้าธนาคาร บริษัท เซนต์ บิวตี้ คอสเมติก (ประเทศไทย) เจ้าของผลิตภัณฑ์สมุนไพร แบรนด์ “ชีววิถี” และ บริษัท ธาอีส อีโคเลทเธอร์ จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องหนังรีไซเคิล แบรนด์ “THAIS” ร่วมทำกิจกรรม “ธพว.รวมพลัง ลุยโคลน เปื้อนยิ้ม ฟื้นฟูป่าชายเลน” เพื่อฟื้นฟูรักษาพื้นที่ดินแนวชายฝั่ง พัฒนาแหล่งน้ำ สร้างความสมดุลของระบบนิเวศปรับทัศนียภาพให้สวยงาม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 พร้อมสืบสานพระราชปณิธานและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) “ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเกษตร ด้านพัฒนาแหล่งน้ำ ด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาส่งเสริมสร้างอาชีพแก่ชุมชนริมฝั่งชายทะเล สร้างประโยชน์เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน จัด ณ ชายทะเลกรุงเทพ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ

SME D Bank ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย ก้าวสู่ปีที่ 20
ร่วมส่งต่อสู่สังคม บริจาคสมทบทุน ‘สถาบันประสาทวิทยา’ จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

18 ม.ค. 2565

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมบริจาคเงินที่ได้รับจากหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนลูกค้าผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมแสดงความยินดีและบริจาคสมทบทุนผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนา SME D Bank ก้าวสู่ปีที่ 20 ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย (จัดขึ้นในวันที่ 20 ธ.ค. 2564 ที่ผ่านมา) มอบให้แก่สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 300,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมี ผศ. พิเศษ นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานใหญ่ SME D Bank อาคาร SME Bank Tower

 

Skip to content