Procure


โครงการหน่วยรถม้าเติมทุนส่งเสริม SMEs ไทย ฉับไว ไปถึงถิ่น จำนวน 250 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 May 2018
7.3 MB
โครงการระบบบริหารหนี้ที่อยู่ในขั้นตอนกฎหมาย (Legal Management System)
16 May 2018
3.8 MB
ผู้ให้บริการบริหารอาคาร ประจำอาคาร SME BANK TOWER ระยะเวลาบริการ 1 ปี
07 May 2018
2.4 MB
ผู้ให้บริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 33 อัตรา ระยะเวลาบริการ 1 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 May 2018
34.2 KB
ประกวดราคาจ้างจัดซื้อ ระบบการบริการ IT Service Management ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 Apr 2018
868.8 KB
เอกสารประกวดราคาจ้างจัดหาระบบบริหารจัดการ IT Service Management ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 Mar 2018
701.6 KB
ประกวดราคาจ้างจัดหาระบบบริหารจัดการ IT Service Management ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 Mar 2018
5.7 MB
ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการ Call Center 1357 ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 Mar 2018
1.1 MB
เอกสารประกวดราคา โครงการจัดหา Server ทดแทนที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Data Center Phase II)
28 Feb 2018
267.7 KB
เอกสารประกาศ โครงการจัดหา Server ทดแทนที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Data Center Phase II)
28 Feb 2018
1.9 MB