Procure


การจัดหาผู้ให้บริการ ตามระเบียบ ธพว. ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง
15 Oct 2020
67.9 KB
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง งานจัดจ้างผู้ให้บริการบริหารอาคารประจำอาคาร SME Bank Tower ระยะเวลา 2 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 Oct 2020
4.4 MB
ประกาศ เพิ่มเติมข้อมูลจำหน่ายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพประเภทไม่มีหลักประกัน
08 Oct 2020
703.5 KB
จำหน่ายสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ประเภทมีหลักประกัน และ ไม่มีหลักประกัน
02 Oct 2020
830.9 KB
งานจัดจ้างผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยประจำอาคาร SME Bank Tower ประจำปี 2563 จำนวน 24 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 Sep 2020
2.8 MB
ประกาศ ทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน กองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (กองทุนย่อยกองที่1) เรื่อง รับสมัครผู้จัดการกองทรัสต์
05 Jun 2020
130.9 KB
ประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคาซื้อ ของงานจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) เพื่อแก้ปัญหาระบบจัดเก็บเอกสาร Custodian (Electronic File) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 May 2020
9.4 MB
ประกวดราคาการจัดซื้อระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center)
11 May 2020
1.6 MB
ประกวดราคาซื้อจัดหา Software License Veritas Netbackup และ Software License Virtual Machine โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
02 Dec 2019
12.6 MB
ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12V 120Ah จำนวน 160 ลูก พร้อมติดตั้งสำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
28 Nov 2019
7.8 MB