Procure


การคัดเลือก การขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการบริหารหนี้ ประจำปี 2562
02 May 2019
446.1 KB
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ของงานจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
30 Apr 2019
5.1 MB
การจำหน่ายทรัพย์ด้อยคุณภาพ ประเภทมีหลักประกัน และไม่มีหลักประกัน
15 Mar 2019
1.1 MB
ประกวดราคา งานจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ต่อสาธารณะ
15 Mar 2019
7.2 MB
ผู้ให้บริการ Call Center 1357 ระยะเวลา 2 ปี (2562-2564) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 Mar 2019
8.6 MB
โครงการปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสาขาและสำนักงานเขตสาขาสุราษฏร์ธานีรวมสำนักงานเขค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 Jan 2019
1.7 MB
จัดหาผู้ให้บริการโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับมาตรฐานทางบัญชี IFRS 9
19 Nov 2018
463.1 KB
ประกวดราคาซื้อจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้าประจำรถม้า จำนวน 110 เครื่อง
16 Nov 2018
8.5 MB
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 422 รายการ
09 Nov 2018
1.5 MB
การขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการติดตามหนี้
07 Nov 2018
498.6 KB