Procure


โครงการจัดจ้างบริษัทจัดทำร่มสนามพร้อมกล่องลูกฟูก จำนวน 3,000 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 Jul 2018
387.5 KB
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสาขาและสำนักงานเขต สาขากาฬสินธุ์ รวมสำนักงานเขต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 Jul 2018
1.5 MB
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสาขาและสำนักงานเขต สาขาราชบุรี รวมสำนักงานเขต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 Jul 2018
1.1 MB
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสาขาและสำนักงานเขต สาขานครราชสีมา รวมสำนักงานเขต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 Jul 2018
1.7 MB
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสาขาและสำนักงานเขต สาขามุกดาหาร รวมสำนักงานเขต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 Jul 2018
1.6 MB
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสาขาและสำนักงานเขต สาขาหนองคาย รวมสำนักงานเขต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04 Jul 2018
1.6 MB
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสาขาและสำนักงานเขต สาขาเชียงใหม่ รวมสำนักงานเขต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 Jul 2018
2.2 MB
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสาขาและสำนักงานเขต สาขาสกลนคร รวมสำนักงานเขต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 Jul 2018
1.7 MB
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสาขาและสำนักงานเขต สาขาตรัง รวมสำนักงานเขต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 Jul 2018
1.6 MB
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสาขาและสำนักงานเขต สาขาสมุทรปราการ รวมสำนักงานเขต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 Jul 2018
1.6 MB