Procure


ประกวดราคาจ้างจัดซื้อ ระบบการบริการ IT Service Management ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 Apr 2018
868.8 KB
เอกสารประกวดราคาจ้างจัดหาระบบบริหารจัดการ IT Service Management ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 Mar 2018
701.6 KB
ประกวดราคาจ้างจัดหาระบบบริหารจัดการ IT Service Management ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 Mar 2018
5.7 MB
ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการ Call Center 1357 ประจำปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 Mar 2018
1.1 MB
เอกสารประกวดราคา โครงการจัดหา Server ทดแทนที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Data Center Phase II)
28 Feb 2018
267.7 KB
เอกสารประกาศ โครงการจัดหา Server ทดแทนที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Data Center Phase II)
28 Feb 2018
1.9 MB
เอกสารประกวดราคา การจัดหาระบบการบริหารจัดการ IT Service Management
26 Feb 2018
6.9 MB
เอกสารประกาศ การจัดหาระบบการบริหารจัดการ IT Service Management
26 Feb 2018
1.3 MB
เอกสารประกวดราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อการปฏิบัติงานของ ธพว. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 Feb 2018
690.9 KB
ประกวดราคา จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อการปฏิบัติงานของ ธพว. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 Feb 2018
738.7 KB