Procure


ประกาศ ทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน กองทุนร่วมลงทุนในกิจการ SMEs (กองทุนย่อยกองที่1) เรื่อง รับสมัครผู้จัดการกองทรัสต์
05 Jun 2563
130.9 KB
ประกาศเผยแพร่เอกสารประกวดราคาซื้อ ของงานจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Storage) เพื่อแก้ปัญหาระบบจัดเก็บเอกสาร Custodian (Electronic File) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 May 2020
9.4 MB
ประกวดราคาการจัดซื้อระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center)
11 May 2020
1.6 MB
ประกวดราคาซื้อจัดหา Software License Veritas Netbackup และ Software License Virtual Machine โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
02 Dec 2019
12.6 MB
ประกวดราคาซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12V 120Ah จำนวน 160 ลูก พร้อมติดตั้งสำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
28 Nov 2019
7.8 MB
ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในกิจการของธพว. จำนวน 91 คัน
28 Nov 2019
2.1 MB
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสาขาหนองบัวลำภู
27 Nov 2019
10.6 MB
ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการรักษาความสะอาดประจำอาคาร SME BANK TOWER จำนวน 36 อัตรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 Nov 2019
3.1 MB
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสาขาสมุทรสาคร รวมสำนักงานเขต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 Oct 2019
12.2 MB
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตกแต่งสำนักงานสาขาปากช่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02 Oct 2019
11.8 MB