fbpx

SME D Bank ร่วมแสดงความยินดีกระทรวงการคลัง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 149 ปี

 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดยนายพิชิต มิทราวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ นายโมกุล โปษยะพิสิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนธนาคาร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 149 ปี และพิธีเปิด “อาคาร 150 ปี กระทรวงการคลัง” โดยมี นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ SME D Bank ร่วมแสดงความยินดีและสมทบทุน เพื่อสาธารณประโยชน์และกิจกรรมการกุศล โดยภายในงานมีคณะผู้บริหารระดับสูง กระทรวงการคลัง และผู้บริหารหน่วยงาน ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 1 เม.ย.67

 

ประกาศข่าว ณ วันที่ 01 เมษายน 2567

Skip to content