fbpx

นายกฯ เปิดงาน “เปลี่ยนชุมชนให้ดีพร้อม สู่อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน” จ.นครศรีธรรมราช SME D Bank ร่วมหนุนเติมทุนคู่พัฒนา เสริมศักยภาพขึ้นแท่นเมืองท่องเที่ยวหลักไทย

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank  โดยนายเดชา จาตุธนานันท์ ประธานกรรมการ   นายพิชิต มิทราวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ  นายชาตรี เวทสรณสุธี  รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหารธนาคาร  ร่วมกิจกรรมเปิดงาน “เปลี่ยนชุมชนให้ดีพร้อม สู่อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน” จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธี และนางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อบูรณาการหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ยกระดับต้นทุนท้องถิ่นของ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่ อีกทั้ง มีศักยภาพและจุดเด่นด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณี  และแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา  ให้มีความพร้อมรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน ก้าวสู่การเป็นอีกเมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย  ทั้งนี้ SME D Bank ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย พร้อมเป็นกลไกสำคัญของภาครัฐ “เติมทุนคู่พัฒนา” สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในท้องถิ่น จ.นครศรีธรรมราช และทุกพื้นที่ของประเทศไทย ให้มีศักยภาพสูงเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน  ณ วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา

 

 

ประกาศข่าว ณ วันที่ 09 เมษายน 2567

Skip to content