fbpx

SME D Bank จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 สนับสนุน ‘เติมทุนคู่พัฒนา’ ยกระดับเอสเอ็มอีไทยสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานปี 2566 ที่ผ่านมา และทิศทางการดำเนินงานในปี 2567 โดยมี นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม และประธานกรรมการธนาคาร เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย นายประสิชฌ์ วีระศิลป์ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ เข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานและทิศทางการสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ในปี 2567 ผ่านกระบวนการ “เติมทุนคู่พัฒนา”  โดยมีคณะกรรมการธนาคาร ผู้ถือหุ้น และผู้บริหารธนาคาร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแก้ววิเชียร อาคาร SME Bank Tower เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

Skip to content