fbpx

SME D Bank ร่วมหารือ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หาแนวทางเติมความรู้ กม. คุ้มครองสิทธิฯ สร้างประโยชน์เอสเอ็มอี

SME D Bank ร่วมหารือ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
หาแนวทางเติมความรู้ กม. คุ้มครองสิทธิฯ สร้างประโยชน์เอสเอ็มอี

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นางสุจิตรา แก้วไกร รองอธิบดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ  ในโอกาสเข้าหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และวางแนวทางสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้เป็นไปตามมาตรฐาน และให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในกระบวนการยุติธรรม  รวมถึง รับรู้แนวทางการเป็นองค์กรต้นแบบด้านการขับเคลื่อนเพื่อลดการละเมิดสิทธิมนุษยชน ณ ห้องทับทิม อาคาร SME Bank Tower  เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 66 ที่ผ่านมา

  

 

Skip to content