fbpx

SME D Bank จัดประชุม Town Hall Meeting มอบนโยบายไตรมาสสุดท้าย ปี 65 รวมพลังเป็น ONE TEAM สร้าง NEW HIGH เติมทุนคู่พัฒนา ติดปีกเอสเอ็มอีเติบโตยั่งยืน

SME D Bank จัดประชุม Town Hall Meeting (ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565)
มอบนโยบายไตรมาสสุดท้าย ปี 65 รวมพลังเป็น ONE TEAM สร้าง NEW HIGH เติมทุนคู่พัฒนา ติดปีกเอสเอ็มอีเติบโตยั่งยืน

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank กล่าวมอบนโยบาย “SME D Bank Town Hall Meeting” ไตรมาสสุดท้าย ประจำปี 2565 ให้แก่คณะผู้บริหารและพนักงานทุกระดับทั่วประเทศ ในรูปแบบออนไซต์ควบคู่ออนไลน์ โดยชื่นชมการทำหน้าที่ของพนักงานทุกคน ตลอด 9 เดือนที่ผ่านมา ที่มุ่งมั่นทุ่มเทจนสามารถผลักดันภารกิจต่างๆ ของธนาคารเป็นไปตามเป้าหมาย และมีส่วนสำคัญช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเดินหน้าธุรกิจได้เต็มศักยภาพ จนได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอก มอบรางวัลต่าง ๆ เพื่อเชิดชูเกียรติในฐานะองค์กรเป็นเลิศ เช่น รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ปี 64 ประเภท “พัฒนาองค์กรดีเด่น” เป็นต้น พร้อมทั้ง มอบนโยบายการทำงานในช่วงไตรมาสสุดท้ายปีนี้ ขอให้ทุกคน ตั้งแต่รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และพนักงาน ผนึกกำลังรวมเป็น ONE SME D Bank , ONE TEAM เดินหน้าสานต่อบทบาทการเป็น “ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย” เพื่อสร้างนิวไฮในการทำงานด้านต่าง ๆ ของธนาคาร สนับสนุนพาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเข้าถึงแหล่งทุน และช่วยเหลือด้านการพัฒนา ซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญ ในการยกระดับเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน จัด ณ ห้องประชุมแก้ววิเชียร อาคาร SME Bank Tower

Skip to content