fbpx

CSR ประจำปี 2562

ธพว. ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ณ วัดริ้วหว้า จ.อ่างทอง

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการธนาคาร นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และพนักงาน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank
ร่วมบริจาคจตุปัจจัยทำบุญ และร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 เพื่อสมทบบูรณปฏิสังขรณ์กุฏิสงฆ์ และเสนาสนะที่ชำรุดทรุดโทรม ณ วัดริ้วหว้า ต.บ้านพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง ซึ่งถือเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามที่สืบเนื่องมาแต่โบราณ ก่อให้เกิดความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาให้วัฒนาถาวร รวมทั้งสนับสนุนวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้พระธรรมวินัย เป็นศูนย์รวมของประชาชนในการจัดพิธีวันสำคัญต่างๆ ทางพระพุทธศาสนาสืบไป พร้อมกันนี้ ได้ร่วมบริจาคทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า จำนวน 28 ทุน ณ วัดริ้วหว้า ต.บ้านพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
Skip to content