fbpx

“Envostar” ตัวจริงยุทธภัณฑ์ป้องกัน ฝีมือไทยมาตรฐานโลก SME D Bank ต่อยอดเสริมแกร่งธุรกิจเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์

 

ในสถานการณ์ภัยอันตรายจากการปะทะด้วยกำลังและอาวุธ  “ยุทธภัณฑ์ป้องกัน” เช่น โล่ เสื้อเกราะ หมวกนิรภัย ฯลฯ มีบทบาทสำคัญ ช่วยป้องกันเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่  ซึ่งในประเทศไทย  “Envostar” นับเป็นเบอร์หนึ่งผู้ผลิตยุทธภัณฑ์ป้องกัน ยืนหยัดในวงการยาวนาน สร้างสรรค์นวัตกรรมฝีมือไทย คุณภาพการันตีระดับโลกและก้าวต่อไป มุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมี SME D Bank ธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย  ร่วมผลักดันผ่านโครงการ “Acceleration Program Road to LiVE เส้นทางเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดทุน”

 

 

      วิวรณ์ มีชูธน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโวสตาร์ จำกัด  นำความรู้และประสบการณ์ที่เคยได้ทุนของกระทรวงกลาโหม ประเทศสหรัฐอเมริกา ไปเรียนด้านวิศวกรรมศาสตร์คอมโพสิท (Composite  engineering) และทำงานในบริษัทของสหรัฐฯ    กลับมาพัฒนายุทธภัณฑ์ป้องกันเพื่อใช้กับสายงานด้านความมั่นคง ของประเทศไทย
เขาอธิบายเสริมว่า  ในอดีต ยุทธภัณฑ์ป้องกันจะทำจากวัสดุเหล็ก มีน้ำหนักมาก ทำให้ผู้ใช้งานเคลื่อนตัวลำบาก  จึงมีการพัฒนานำ “เส้นใยสังเคราะห์” มาใช้เป็นวัสดุพื้นฐานทดแทน  ซึ่งวัสดุเส้นใยสังเคราะห์ชนิดต่าง ๆ จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป สิ่งสำคัญจึงอยู่ที่ผู้ผลิตรายใดจะนำเส้นใยสังเคราะห์มาพัฒนาเป็นยุทธภัณฑ์ป้องกันได้มีประสิทธิภาพดีกว่ากัน  ทั้งด้านน้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน สามารถป้องกันภัยคุกคามต่าง ๆ  ได้สูงที่สุด

 

 

ด้วยความชำนาญในเทคโนโลยี โดยเฉพาะ “วัสดุศาสตร์” และที่สำคัญ  มีการวิจัยและพัฒนา (R&D) อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ทั้งสร้างแล็ปทดสอบ  เก็บสถิติ รวบรวมข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ   จนได้มาตรฐานระดับสากลสอดคล้องกับหลักวิชาการ และตรงกับความต้องการของลูกค้า  ทำให้ผลงานยุทธภัณฑ์ป้องกันต่าง ๆ  ของ Envostar ไม่ว่าจะเป็นเสื้อเกราะ หมวก รองเท้า โล่ เกราะรถ ฯลฯ ได้การยอมรับอย่างกว้างขวาง การันตีด้วยรางวัลมากมาย รวมถึง ส่งให้ธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง ทั้งตลาดใน และต่างประเทศ

ที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ยุทธภัณฑ์ป้องกันของ Envostar มีบทบาทช่วยป้องกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่มามากมายหลากหลายเหตุการณ์  ไม่ว่าจะเป็นเหตุกราดยิงในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง หรือในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

 

 

อย่างไรก็ตาม การส่งออกผลิตภัณฑ์ไปต่างประเทศ ที่ผ่านมา มักประสบปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตสูงกว่าคู่แข่งต่างชาติ  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เข้ามาเสริมศักยภาพธุรกิจ  ด้วยการเติมทุนเพื่อซื้อเครื่องจักร ช่วยลดต้นทุน  นอกจากนั้น   ยังส่งเสริมต่อเนื่อง พาเข้าร่วมโครงการ “Acceleration Program Road to LiVE”  ปูทางให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์

 

 

ภัทรินทร์ มีชูธน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน เล่าเสริมว่า ประโยชน์ของการเข้าโครงการดังกล่าว คือ ได้รู้ว่า “ตัวเองไม่รู้อะไร” เห็นถึงสิ่งที่ควรปรับปรุง เช่น ด้านการเงิน บัญชี เป็นต้น เพื่อนำกลับมาพัฒนาเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์  สำหรับมีแหล่งทุนในการขยายกำลังผลิต รองรับการเติบโตได้ในอนาคต ขับเคลื่อนบริษัทไปถึงเป้าหมายการเป็นผู้ผลิตยุทธภัณฑ์เบอร์ 1 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

 

วิวรณ์ ทิ้งท้ายว่า วางแนวทางขับเคลื่อนธุรกิจ ด้วยการปลูกฝั่ง DNA ให้ทีมงานมุ่งมั่นทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด พัฒนายุทธภัณฑ์ป้องกันที่ดีที่สุด   เพราะเชื่อมั่นว่า หากมีความเป็นเลิศในงานของตัวเอง พร้อมยึดถือหลักคำนึงถึงการช่วยดูแลชีวิตของผู้ปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะกับพี่น้องคนไทยด้วยกันเอง  ในที่สุดจะทำให้กิจการของ Envostar ก้าวไปสู่ความยั่งยืน

 

Skip to content