fbpx

SME D Bank ผนึก ม.ธรรมศาสตร์ เจาะลึก 3 อุตสาหกรรมสำคัญ เสริมแกร่งเอสเอ็มอี รู้ทันการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวอยู่รอด เติบโตยั่งยืน

 

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดย “ศูนย์วิจัยและข้อมูล ธพว.”  จับมือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย “สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ร่วมบูรณาการศึกษาข้อมูลเชิงลึกใน 3 อุตสาหกรรมสำคัญ ที่มีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอยู่จำนวนมาก มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง และมีปัจจัยท้าทายจะมากระทบขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างมีนัยสำคัญ ได้แก่ 1. อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในธุรกิจยานยนต์ปรับตัวได้ในช่วงเปลี่ยนผ่าน  2. อุตสาหกรรมผู้สร้าง Content และ Soft Power เช่น กลุ่มผู้สร้างภาพยนตร์  ซีรีย์ฯ  ได้รับรู้โอกาสเติบโตและแนวโน้มการแข่งขันในระดับสากล   และ 3.  อุตสาหกรรมเครื่องดื่มคลัสเตอร์ชา กาแฟ และโกโก้  ซึ่งเป็นตลาดกว้างใหญ่  ขณะเดียวกันมีการแข่งขันสูงทั้งจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีด้วยกันเองและรายใหญ่

 

ทั้งนี้  กระบวนการศึกษาจะสังเคราะห์ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอุตสาหกรรม ควบคู่กับมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เกี่ยวข้องจำนวนมากเข้ามาให้ข้อมูลและความคิดเห็น  โดยผลลัพธ์ที่ได้จะนำไปสู่ข้อเสนอแนะแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีใน 3 อุตสาหกรรมดังกล่าวและเกี่ยวข้อง เพื่อจะรู้เท่าทันสถานการณ์  สามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง  นำไปใช้วางแผนบริหารจัดการธุรกิจได้เหมาะสม ช่วยให้อยู่รอด และเดินหน้าต่อสู่เติบโตอย่างยั่งยืน  ขณะเดียวกัน  SME D Bank รวมถึงภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง จะนำไปใช้กำหนดเป็นแนวทางการดำเนินงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้ดียิ่งขึ้น  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center 1357

 

รับชมวีดีโอ

 

ประกาศข่าว ณ วันที่ 17 เมษายน 2567

Skip to content