ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5
30 มี.ค. 2564
0
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4
30 มี.ค. 2564
0
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3
22 มี.ค. 2564
0
ประกาศเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4
16 มี.ค. 2564
0
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2
16 มี.ค. 2564
0
ประกาศเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3
02 มี.ค. 2564
0
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1
10 ก.พ. 2564
0
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2
08 ก.พ. 2564
0
ประกาศเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2
08 ก.พ. 2564
0
เปลี่ยนแปลงเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 6-ลำดับที่ 2)
24 ธ.ค. 2563
0