ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 9
24 ก.ย. 2563
736.9 KB
แพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ครั้งที่ 12
21 ก.ย. 2563
292.4 KB
ปรับปรุงแก้ไขการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ครั้งที่ 2
14 ก.ย. 2563
342.5 KB
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ครั้งที่ 11
01 ก.ย. 2563
315.6 KB
ประกาศยกเลิกการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
21 ส.ค. 2563
810.9 KB
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง พ.ศ.2561 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ครั้งที่ 2/2563
19 ส.ค. 2563
1,014.6 KB
ปรับปรุงแก้ไขการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)
14 ส.ค. 2563
941.7 KB
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 8
13 ส.ค. 2563
757.1 KB
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ครั้งที่ 10
03 ส.ค. 2563
846.8 KB
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ครั้งที่ 9
24 ก.ค. 2563
431.8 KB