ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ครั้งที่ 1
08 ก.พ. 2562
1.5 MB
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1)
31 ม.ค. 2562
689.2 KB
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ครั้งที่ 20
28 ธ.ค. 2561
992.1 KB
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ครั้งที่ 19
27 ธ.ค. 2561
657.8 KB
ปรับปรุงแก้ไขการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
11 ธ.ค. 2561
47.5 KB
ปรับปรุงแก้ไขการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
11 ธ.ค. 2561
43 KB
ประกาศปรับปรุงแก้ไขการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
08 พ.ย. 2561
580.4 KB
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 7
08 พ.ย. 2561
689.8 KB
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ครั้งที่ 18
08 ต.ค. 2561
778.4 KB
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ครั้งที่ 17
11 ก.ย. 2561
588.6 KB